Kim Perez, Author at Texas Scorecard

Kim Perez

Kim Perez is a taxpayer in Dallas, Texas.

Latest Content